Ajurweda - podstawowe założenia medycyny ajurwedyjskiej

Ajurweda - podstawowe założenia medycyny ajurwedyjskiej

Ajurweda to starożytny system medycyny indyjskiej, w tłumaczeniu oznacza wiedzę o życiu albo przebieg życia. System ten skupia się na zdrowiu fizycznym, psychicznym oraz duchowym. Od 1979 r. Światowa Organizacja Zdrowia WHO uznaje ją oficjalnie jako koncepcję zdrowia i terapii. Ajurweda to jeden z nielicznych systemów medycyny niekonwencjonalnej, który wykorzystuje chirurgię. Nazywa się ją matką medycyny.

Ajurweda - pierwotna równowaga organizmu

Ajurweda od stu lat jest w Indiach częścią systemu nauczania medycyny, przekazywanego nie tylko w materiałach pisanych, ale poprzez relacje mistrz - uczeń. Najlepsze efekty metody ajurwedy przynoszą w leczeniu dolegliwości zaburzeń trawiennych oraz przemiany materii.

Sednem systemu ajurwedy jest koncepcja równowagi. Człowiek rodząc się znajduje się w pierwotnej równowadze, która wraz z upływem czasu zostaje przez niego niszczona w każdy możliwy sposób: niewłaściwym pożywieniem, stresem, dążeniem do niemożliwego. Poszukując wciąż nowych ścieżek, naśladując cudze dążenia niszczymy swoje szczęście. Żyjemy w sposób, który bardzo często stoi w opozycji do naszej własnej natury, udajemy kogoś innego kim nie jesteśmy, w efekcie czego osłabiamy nasz organizm zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Choroba według ajurwedy jest zaburzeniem pierwotnej równowagi.

Życiem rządzi energia

Wszechświat, który nas otacza, ale także my jesteśmy stworzeni z cząsteczek energii, jej trzech rodzajów: pitha, vatha i kapha. Zdrowie oparte na pierwotnej równowadze jest swoistym współistnieniem wszystkich trzech rodzajów energii w sposób tworzący niepowtarzalną równowagę, właściwą dla każdej jednostki.

Ten indywidualny model energetyczny nazywa się konstytucją. Im konstytucja jest stabilniejsza, silniejsza tym nasz organizm staje się odporniejszy na wszelkie dotykające człowieka choroby. Od równowagi trzech energii zależy również nasz temperament, nasze potrzeby i zdolności, ale też siła fizyczna oraz psychiczna. One też decydują o podatności na poszczególne choroby.

Każdy człowiek ma swój własny, niepowtarzalny układ energii. Ajurweda systematyzuje jednak typ ludzki uzależniając go od tej energii, która w danym człowieku przeważa, dlatego wyróżnia trzy typy: pitha, vatha i kapha.

Inne z tej kategorii: